taal (ONTWIKKELINGS) stoornissen


Begrijpt u of begrijpen anderen uw kind niet altijd? Dan kan er ook sprake zijn van een probleem in de taalontwikkeling (taalproductie). Of heeft u vaak het idee dat uw kind niet luistert? Dan kan het ook zijn dat uw kind u niet altijd goed begrijpt (taalbegrip). Er kan ook sprake zijn van een combinatie van problemen, dus problemen met het begrijpen van taal en met het produceren van taal. 

 

De taalontwikkeling verloopt in verschillende stadia. Bij een aantal kinderen kent deze ontwikke­ling een vertraagd of afwijkend verloop. Een taalprobleem of taalstoornis (TOS) kan betrekking hebben op zowel de ontwikkeling van het klanksysteem (fonologie), de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen, vervoegingen en de zinsbouw), de taalinhoud (taalbegrip/woordenschat) als het taalgebruik. 

Afasie valt ook onder taalproblemen. Iemand met afasie verliest door een hersenletsel zijn vermogen om taal te begrijpen en/of te gebruiken. Ook het le­zen en schrijven kunnen een probleem zijn. 

 

Heeft u een vraag over de taalontwikkeling van uw kind? Wij beschikken over de nieuwste onderzoeken om de taalontwikkeling van uw kind in kaart te brengen. Mocht het nodig zijn dan kunnen we ook behandelingen geven om de taalontwikkeling te stimuleren of te verbeteren.