werkwijze


Eerste afspraak 

Elk behandeltraject begint met een vraaggesprek en een gericht onderzoek waarin wordt nagegaan wat de specifieke klacht is. Na dit gesprek en het logopedisch onderzoek wordt de conclusie met u besproken, een therapievoorstel gedaan en worden behandelafspraken gemaakt. Bij de eerste afspraak vragen wij u een geldig legitimatiebewijs, het pasje van de zorgverzekeraar en de eventuele verwijsbrief mee te nemen.


Gerichte behandeling

Na het onderzoek start de behandelperiode. Een behandeling vindt altijd plaats op afspraak en meestal op een vaste tijd. Indien nodig kan behandeling aan huis plaatsvinden. Hiervoor is wel een verzoek van de verwijzer, bijvoorbeeld de huisarts, nodig. 

Afmelden

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd. Afspraken die niet, of niet op tijd worden afgezegd worden in rekening gebracht volgens de landelijke richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Dit betekent dat u de kosten van een behandeling zelf moet betalen. Deze rekening wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekeringen.

Klachtenprocedure


Het kan helaas voorkomen dat u als cliënt of als ouder van een minderjarige cliënt een klacht heeft over uw logopedist of over de logopedische behandeling. Bespreekt u eerst het probleem met ons, u mag uw klacht ook schriftelijk of per mail bij ons indienen. Als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij de klacht niet oplossen. Uw klacht zal intern worden besproken tijdens onze praktijkvergadering en er zal z.s.m. naar een oplossing worden gezocht. Daarnaast zal uw klacht bij ons in de notulen worden geregistreerd en conform onze PDCA (plan, do, check, act) worden behandeld. Als wij er samen niet uitkomen, dan kunt u zich altijd nog wenden tot de volgende patiëntenplatforms:

  • Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie,                                                                                      Postbus 1539, 3500 BM Utrecht, tel. 030-2970303 
  • Landelijke klachtencommissie Logopedie Eerstelijn,                                                                                 Postbus 75, 3440 AB Woerden, tel. 0348-457073

Privacyverklaring


Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met uw behandelend logopedist.